WERKWIJZE VAN DE VRIJE GEMEENTE ILOT SACRÉ

Jean Van CalckDe Beheerraad van de nieuwe vereniging zonder winstoogmerk nam in 1965 de naam van "Gemeenteraad" aan. De leden worden door de algemene vergadering gekozen voor twee jaar. De verschillende functies kregen nieuwe namen: de voorzitter werd "Grootbaljuw", de ondervoorzitter werd "Baljuw" en de andere beheerders kregen de titel "Schepen". Jean Van Calck, de folkloristische burgemeester van de voorgaande organisatie, kreeg opnieuw deze functie.

De nieuwe Gemeenteraad van de Vrije Gemeente besloot een aantal eretitels in het leven te roepen: Ambassadeur, Consul, Kapelaan en Ereburger. Ze worden verleend aan personen die de vereniging in het buitenland vertegenwoordigen, als dank voor bewezen diensten en soms ook om eer te bewijzen aan bepaalde persoonlijkheden. Tevens werden de titels "Groot Erebaljuw", "Erebaljuw" en "Ereschepen" door de Gemeenteraad gecreëerd om verleend te kunnen worden in naam van burgers en handelaars van de Vrije Gemeente Ilot Sacré.Oude Gemeentehuis van de Vrije Gemeente Ilot Sacré

Het pand Beenhouwersstraat 17 koos men als Gemeentehuis. Dit huis, waar tegenwoordig "Le Bourgeoys de Broecksele" gevestigd is, werd in 1960 gerestaureerd. Het ligt centraal in de Vrije Gemeente en is al te zien vanaf de Anspachlaan. De zaal op de eerste verdieping werd de "Raadzaal".

In deze zaal zullen de talrijke souvenirs worden tentoongesteld en de geschenken die door verscheidene persoonlijkheden en verenigingen aan het Ilot Sacré zijn aangeboden. De zaal heeft eveneens als vergaderruimte gediend voor "La Mine Souriante" (Vereniging van Karikaturisten en Humoristen van België) en de "Ex-Karnevalprinzen von Eupen" in 1965, voor de "Gilles Les Merveilleux" van La Louvière in 1967, en voor de Jonge Economische Kamer van Brussel in 1968. Ook werden in deze zaal meerdere tentoonstellingen van het werk van kunstenaars gehouden.

Het grondgebied van de Vrije Gemeente vormt een vierkant dat begrensd wordt door de Kleerkopersstraat, Schildknaapstraat, Arenbergstraat, Bergstraat en Grasmarkt. Alle straten en galerijen binnen deze zone maken deel uit van het Ilot Sacré, net als alle straten en pleinen die eraan grenzen.

Het Wapen van de Vrije Gemeente Ilot SacréHet wapen van de Vrije Gemeente wordt gevormd door een  links geschuind schild in drieën. In het bovenste deel ziet men witte gevels tegen een rode achtergrond, in het onderste deel ziet men opnieuw witte gevels maar nu tegen een groene achtergrond. Op de linker schuinbalk is "L’Ilot Sacré" geschreven in gotische letters op een witte achtergrond.

BekledersStadsplan BrusselOprichting

Brussels map  plan de Bruxelles stadsplan Brussel
mapa de Bruselas Stadtplan Brüssel mappa di Bruxelles
Bryssel karta mapa de Bruxelas mapa Brukseli
Google
 
Web www.ilotsacre.be
Brussel Hotels Brussel
Restaurants Brussel
Autoverhuur Brussel